דף הבית
על האתר
כתבים מתורגמים
מתקשרים
עניין אישי

כתבים שלי בעברית

כתבים נוספים שלי ושל א"סים אחרים נמצאים באתר אס"י


מאמרים

קהילה אוטיסטית מנשר המבטא את ה"אני מאמין" של הקהילה שאליה אני שייכת, שהוא גם ה"אני מאמין" שלי.

אירועים אוטיסטים דוגמא לייחודיות של הקהילה האוטיסטית

קהילה אוטיסטית ואירועים אוטיסטים – קובץ PDF

שילוב הוא ה"אני מאמין" שלי על חיים בחברה הכללית.

לקבל הלכה למעשה: מטרות קצרות-טווח וארוכות-טווח לילדים אוטיסטים תרגום מאמר על הרצאה שנשאתי בכנס "אוטריט" 2005, ואשר מפרט את ה"אני מאמין" שלי על גידול ילד אוטיסט.

שירים

תקשורת

בכל מקום

מצב

הכל בסדר

המגֵרה

גביש

קטעים שונים

 


  כל הזכויות על כל החומר באתר זה, כולל חומר בעברית ובאנגלית, תמונות ועיצוב, שמורות לסולה שלי או לכותבי החומר באנגלית, כפי שמצוין בכל דף ©