המגֵרָה

בתוך המגֵרה דסקית גדולה
   זוהרת ברִבועים צבעוניים,
   שהבאתי לכאן מעֵבר לקשת.
בתוך המגֵרה סנאי-אצבעוני
   עם זנב עָגֹל, סרוג מִצֶמר,
   שנשלח אלי כבְרכה חמה.
בתוך המגֵרה פִּסַּת זכוכית כחֻלה
   עֲגֻלה כחלוק-נחל
   אשר חמדו אצבעותי.
בתוך המגֵרה דפדפת ישָנה,
   כמעט גמורה.
   (אני עדיין כותבת שירים על נְיר).

שם, בעֹמק המגֵרה
כל היום לי הם יחד
מחכים.

ובערב, כשאני לבדי
אפתח את המגֵרה -
יפרצו החוצה נִצוצות צבעוניים
ידלגו לי כסנאי גלים של חמימות
יצלֹל מבטי בתכלת עגֻלה
ושיר יתרונן בין שורות על ניָר
וישוב לשכֹּן בחֵיק המגֵרה.


© סולה שלי

דף הבית
מתקשרים
כתבים מתורגמים
כתבים בעברית
עניין אישי